Korpa za rad na visini za postavku bilborda i reklama