Korpa za rad na visini za postavljanje klima uređaja